นายกฤติพงษ์   ทองฉาย
 (ผู้อำนวยการโรงเรียน)

เข้าสู่ระบบ

ข่าวกิจกรรมวันภาษาไทย

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

 
โดยมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันคัดลายมือ ระบายสี แต่งคำขวัญ เขียนเรื่องจากภาพ และกระดานคำคม พร้อมทั้ง
มีกิจกรรมการแสดงของักเรียน กิจกรรมการสอยดาวรักภาษา และการออกร้านขายขนมไทย ของนักเรียนในทุกระดับชั้น