นายกฤติพงษ์   ทองฉาย
 (ผู้อำนวยการโรงเรียน)

เข้าสู่ระบบ

ทำบุญตักบาตรวันพระ

วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา ซึ่งในวันพระนี้เป็นวันพระสุดท้ายก่อนปิดภาคเรียน