นายกฤติพงษ์   ทองฉาย
 (ผู้อำนวยการโรงเรียน)

เข้าสู่ระบบ

 

โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่   5   บ้านคลองอ้อม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000