นายกฤติพงษ์   ทองฉาย
 (ผู้อำนวยการโรงเรียน)

เข้าสู่ระบบ

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดบางพระ 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :

  1024070019

รหัส Smis 8 หลัก :

  24010036

รหัส Obec 6 หลัก :

  070019

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :

  วัดบางพระ

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :

  watbangpha